Tag Archive for: verema

Llopart et transporta a la Verema de 1887