Les Flandes

Les vinyes singulars de Les Flandes es situen a l’Heretat can Llopart de Subirats, dins el Clos dels Costers, a la Depressió penedesenca i en l’extrem Oest de les muntanyes de l’Ordal. Està a una altitud de 380 metres sobre el nivell del mar. Geològicament forma part dels contraforts adossats al Massís del Garraf, amb un subsòl caracteritzat per l’aflorament de materials sedimentaris del Miocè (d’entre 16 i 20 milions d’anys d’antiguitat) i roques carbonàtiques del Cretaci inferior (d’entre 100 i 145 milions d’anys) . Pel seu passat com a braç de mar primitiu que va patir diversos avançaments i retraccions, hi trobem estrats amb restes de fòssils marins costaners, esculls coral·lins i estrats de sedimentació d’antics barrancs, rius, deltes i petites llacunes.

L’entorn és un enclavament envoltat d’un immens pulmó verd de matollars silvestres i boscs mediterranis de pins i alzines.
Està declarat i protegit com Espai d’Interès Natural (PEIN). Conforma un ric mosaic de flora i fauna, amb una gran varietat de plantes aromàtiques i medicinals i on cal destacar la presència d’espècies de vertebrats típicament forestals (teixó, esquirol, porc senglar, llebre, musaranya, ratpenat, pit-roig, pica-soques, àguila cuabarrada, gamarús, sargantanes, …) i una gran prevalença de comunitats d’invertebrats.

L’entorn és un enclavament envoltat d’un immens pulmó verd de matollars silvestres i boscs mediterranis de pins i alzines. Està declarat i protegit com Espai d’Interès Natural (PEIN). Conforma un ric mosaic de flora i fauna, amb una gran varietat de plantes aromàtiques i medicinals i on cal destacar la presència d’espècies de vertebrats típicament forestals (teixó, esquirol, porc senglar, llebre, musaranya, ratpenat, pit-roig, pica-soques, àguila cuabarrada, gamarús, sargantanes, …) i una gran prevalença de comunitats d’invertebrats.

Les Flandes és un indret format per un formidable amfiteatre de vinyes, elevat damunt d’una gran paret vertical de roca calcària, de més de 12 metres d’alçada. A causa de les filtracions d’aigua de pluja, a la paret rocosa s’han produït uns espectaculars despreniments de roca que permeten accedir i examinar, de forma absolutament excepcional, al subsòl de les vinyes situades a sobre mateix.

El sòl és moderadament profund, de pH bàsic i molt evolucionat. Té textura de mitjana a fina i un bon equilibri mineral, amb l’acumulació de carbonats en les capes mitjanes. El nivell de matèria orgànica és baix. Fins als 65 centímetres de profunditat presenta nombroses cavitats i galeries degudes a l’alta activitat de la fauna autòctona. El pendent dels terrenys en forma de costers eviten l’acumulació de l’aigua de la pluja, obligant al cep a un fort desenvolupament vertical de les arrels buscant la humitat, aprofitant les esquerdes que es troba en la roca calcària. Aquest fet permet que els ceps mantinguin una producció i qualitat estables, fins i tot en anys de sequedat extrema.

Les vinyes gaudeixen d’orientació Nord, a l’obaga, amb una insolació solar matisada. L’alçada respecte els terrenys dels voltants i la fàcil entrada dels aires més frescos procedents del Nord, donen lloc, durant les èpoques més caloroses, a un elevat contrast tèrmic nocturn, factor que afavoreix una lenta maduració dels raïms. Aquestes condicions tan especials ens regalen una òptima expressió aromàtica, un desenvolupament fenòlic complet i l’assoliment de bons nivells de sucres, mantenint al mateix temps, unes altes acideses que són imprescindibles per als llargs envelliments en ampolla que assoliran els vins.
El vent de Llebeig, vent del Sud-oest procedent de la costa, ens arriba durant les tardes d’estiu, com aire de marinada carregat d’humitat. Aquest aire humit té 2 beneficis per a les vinyes: com aportació hídrica en els dies més calorosos i secs pel fenomen de condensació nocturna i com moderadora de les temperatures de l’entorn per evaporació matinal.

Com també a la resta de l’Heretat, totes les vinyes es troben envoltades per zones silvestres i de bosc mediterrani. La gran biodiversitat existent proporciona protecció natural als ceps enfront de les malalties vegetals, permetent-nos un conreu natural, amb plantes sanes i resistents.
El conreu es fa seguint els criteris orgànics i ecològics més estrictes, igual que a la resta de les 95 hectàrees de vinya de l’Heretat can Llopart de Subirats.
Les vinyes de Les Flandes foren plantades en les dècades de 1940 a 1960. Tenen una producció aproximada d’uns 4.000 kg/ha. (menys de 1,5 kg per cep).

Vinya del Ticu (plantada l’any 1935), varietat Montònega. És l’adaptació fenotípica de la varietat Parellada als terrenys de muntanya. Es el raïm més delicat, requerint una acurada feina de poda en verd i de gestió vegetativa. A Les Flandes, per les seves peculiars condicions, es fa possible obtenir-ne vins amb un gran potencial d’envelliment i amb una finesa excepcional.

Vinya del Pere de can Ros (Xarel·lo plantada l’any 1934 – Macabeu plantada l’any 1956), varietat Xarel·lo. És la vinya amb menys producció, i proporciona raïms amb elevats nivells de sucres i d’acidesa. Aporta perfils minerals i una insòlita salinitat al vi. És l’estructura del cupatge.

Vinya de l’Isidoro (plantada l’any 1981), varietat Macabeu. Origina aromes subtils i elegants, un persistent equilibri gustatiu i un envelliment molt estable. És el principal responsable del complex ventall de matisos sensitius de l’escumós Original.