Condicions de privacitat de Llopart

Totes les dades facilitades a través d’aquest formulari, seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.
Llopart Cava insisteix en el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades garantint el seu ús d’acord amb les exigències legals i que només seran utilitzats per Llopart per dur a terme les nostres tasques bàsiques administratives i de comunicació. Si vostè desitja rectificar o cancel·lar les seves dades del nostre fitxer, pot notificar-lo enviant una sol·licitud a través del nostre correu electrònic news@llopart.com