Els caves de Llopart, font d’inspiració per al disseny de taps de suro